product-view

Qaz Xromatoqrafiya Sistemləri

Xüsusi Dizayn edilmiş  Qaz Analizatoru (Xromatoqraf)

▪ Qaz emal zavodları üçün ASTM, DIN, EN, ISO və UOP üsullarına  uyğun qaz analizi
▪ Multi-kanal konfiqurasiyası
▪ Mayeləşdirilmiş qazların reprezentativ inyeksiyası
▪ PetroReporter ilə qaz hesablamalarının avtomatlaşdırılmış hesabatı
▪ Avtomatik Molsieve regenerasiyası
▪ Performans zəmanəti
▪ CO / CO2 çirklənmələrinin analizi imkanı (bu funksiya sifarişlə əlavə olunur)

Aşağıdakı standartlara uyğun analizlər aparmağa imkan verir

ASTM D1946, D2163, D2504, D2593, D4424
▪ ISO 7941
▪ UOP 539, UOP 603
▪ EN 15984, EN 27941
▪ IP 405
▪ DIN 51666