product-view

Mis rəngləmə rəfi

30 slayd saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur
Misdən hazırlanan boyama rəfi əksər şüşə qablar kimi qırılmayacaq.
 Alkoqol və ksilen də daxil olmaqla, əksər boyama agentlərinin təsirinə dözəcəkdir