Şirkətimiz polad və digər metallardan hazırlanmış məhsullarda sınaqlar həyata keçirmək üçün müxtəlif növ cihazlar təklif edir. Portfoliomuzdakı bu tip cihazlar arasında metal materiallardan hazırlanmış məhsullarda gərilmə, sıxılma, əyilmə, burul[...]